Despre Noi

Investeşte in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritara 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „Presa on-line – fereastra catre viitor”
Beneficiar: SC Press Media Electronic SRL
Contract nr: POSDRU/ 109/2.1/G/81431
Cod operator date cu caracter personal 22416/14.03.2012

 

SC Press Media Electronic SRL în parteneriat cu Universitatea București – Facultatea de Jurnalism și Șțiintele Comunicării a început implementarea proiectului POSDRU/109/2.1/G/81431 : „Presa on-line – fereastra catre viitor”, proiect co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Durata proiectului este de 12 luni, perioada de implementare fiind 01 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilităților de muncă ale studenților din domeniul știintelor comunicării în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii, prin organizarea stagiilor de pregatirea practică astfel încât aceștia să poată răspunde nevoilor de informare şi comunicare ale noilor generaţii – digital natives – utilizând în mod flexibil şi eficient, în activitatea profesională pe care urmează sa o desfașoare, noile tehnologii de informare.